چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال:

چاپ دیجیتال هم بعموان بخش دیگری در تولید لیبل در بازار ایران نقش آفرینی میکند .

در چاپ دیجیتال از فیلم و زینک و کلیشه و یا سیلندر استفاده نشده و فایل بصورت مستقیم روی برگه لیبل تا قطع 25×35 چاپ میگردد.

۱۴ خرداد ۱۳۹۸
لیبل_کاغذی_شیشه ای_متالایز

چاپ لیبل , برچسب , خارجی , ایرانی

چاپ لیبل می تواند به عنوان شناسنامه برند و روشی مناسب برای معرفی محصول و یا خدمات شما باشد. چاپ برچسب می تواند به سازمان ، نهاد و […]